ZIMA-UMELECKY OPIS

To mäkučké páperie padajúc z neba a zahaľujúc celú krajinu do bielej perinky, prikrýva všetko naokolo. Konáre jedlí sa skláňajú pod ťarchou bieleho snehu. Potôčik bol takmer zamrznutý, len prostriedkom špľachotala tenká stužka vody. Ten uponáhľaný kráľ rýchlosti v zime onemel. Obloky domov teplo žiarili zlatožltým svetlom. Detičky sa vydali vychutnávať dary zimy. Mrázik im jemne vyštípal líca a spev vetríka im dodal farbu. Často si dávali otázku, či môže byť toľko krásy na jednom mieste. Najkrajšie sviatky roka sa priblížili. Stromček rozsvietil zelené vetvičky nádejou a rozvonial zo všetkých síl. Všade panovala radosť, láska, úcta. Človek bol k druhým ohľaduplný a milý. Jedným slovom všetci mali k sebe bližšie. To všetko spôsobil čas Vianoc. Strechy, pokryté vysokou perinou snehu sa ligotali v lúčoch zapadajúceho slnka. Počas pokojných večerov padalo na vŕšky biele páperie.


Zvieratá sa ukryli do svojich brlohov a nechali pani zimu kraľovať. Na zemi sa rozhostila noc. Z oblokov sa na biely svet rozlievala zlatistá žiara. Krajinou zavládla oáza ticha. Tmavý závoj pokryl všetky kúty, no čarokrásnym svetom panovali chumáče snehu padajúce na krajinu.- Jadro Záver- Pomaly, ale isto sa aj čas zimy naplnil. Slniečko ukázalo svoju silu a roztopilo perinku snehu i všetky cencúle na strechách domčekov. Zrazu ožili potoky. Na trón nastúpila životaplná jar a skončil sa zázrak zimnej púte. - Záver